Genootschap voor Geschiedenis

Privacy. Het Genootschap voor Geschiedenis houdt een aantal persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de vereniging. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. 

Privacyverklaring

 

Het Genootschap voor Geschiedenis houdt een aantal persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de vereniging. Het betreft zowel de interne werking (bestuur, algemene vergadering, redactieraad) als de externe werking (ledenadministratie, afhandeling van bestellingen, communicatie met de leden). Deze persoonsgegevens zijn opgenomen in de gegevensbestanden waarvan het Genootschap voor Geschiedenis houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Het Genootschap voor Geschiedenis verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven.

 

Iedereen heeft het recht op inzage van de hem of haar betreffende persoonsgegevens. Deze kunnen, indien nodig, kosteloos verbeterd worden.

 

Overzicht van de bestanden met persoonsgegevens

1. Algemene ledenlijst

Betreft: alle personen en instellingen die jaarlijks lidgeld betalen.

Bevat: naam, postadres, e-mailadres (indien medegedeeld), betaalgegevens.

Gebruik: ledenadministratie, verzending tijdschrift, verzending uitnodigingen voor activiteiten, verzending mededelingen.

Beheerd door: de secretaris (op laptop die geen deel uitmaakt van een netwerk), de coördinator van de verzendingen (op laptop die geen deel uitmaakt van een netwerk).

2. Abonneelijst

Betreft: alle personen en instellingen die via een factuur een jaarabonnement op het tijdschrift betalen.

Bevat: naam, postadres, betaalgegevens.

Gebruik: administratie, verzending tijdschrift.

Beheerd door: de secretaris (op laptop die geen deel uitmaakt van een netwerk), de coördinator van de verzendingen (op laptop die geen deel uitmaakt van een netwerk).

3. Lijst met de leden van de Algemene Vergadering

Betreft: alle personen die lid zijn van de Algemene Vergadering (AV) van het Genootschap voor Geschiedenis. Een aantal van deze personen zijn tevens lid van de Raad van Bestuur (RvB) en/of de Redactieraad.

Bevat: naam, postadres privé, postadres professioneel (indien van toepassing), telefoonnummer(s) privé, telefoonnummer professioneel (indien van toepassing), e-mailadres privé, e-mailadres professioneel (indien van toepassing).

Gebruik: verzending van uitnodigingen voor interne vergaderingen en van vergaderingsverslagen (AV, RvB, Redacieraad…), interne communicatie.

Beheerd door: de adjunct-secretaris (op desktopcomputer die geen deel uitmaakt van een netwerk). Ook gebruikt door de redactiesecretaris en de supervisor Redactieraad.

4. Administratie bestellingen

Betreft: alle personen en instellingen die via de website of een ander kanaal een publicatie bestellen.

Bevat: naam, postadres, e-mailadres, betaalgegevens.

Gebruik: beheer bestellingen.

Beheerd door: de coördinator van de verzendingen (op laptop die geen deel uitmaakt van een netwerk). Gegevens worden na afhandeling gearchiveerd.