Genootschap voor Geschiedenis

Het Genootschap is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW). Lange tijd, vanaf zijn ontstaan tot 2009, was het een feitelijke vereniging. Sinds het aannemen van het nieuwe statuut eind 2009 wordt het Genootschap bestuurd door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. In 2016 werd in de schoot van de Algemene Vergadering een Redactieraad opgericht.

ONDERNEMINGSNUMMER

 

0808.002.377
 

 

RAAD VAN BESTUUR
 

Voorzitter: Paul Trio
Ondervoorzitter en hoofdredacteur: Hannelore Franck
Secretaris-penningmeester: Ludo Valcke
Adjunct-secretaris en coördinator afzonderlijke uitgaven: Marc Ryckaert
Coördinator verzendingen: Johan Bossier
Lokaalhouder: Jan D'hondt

Webmaster: Matthijs Degraeve

Bestuurder: Luc François

Bestuuder: Ludo Vandamme

Bestuurder: Maurice Vandermaesen

 

 

REDACTIERAAD

 

Hoofdredacteur: Hannelore Franck
Redacteur middeleeuwen: Lies Vervaet
Redacteur middeleeuwen: Hendrik Callewier
Redacteur nieuwe tijd: Heidi Deneweth
Redacteur nieuwe tijd: Ludo Vandamme
Redacteur nieuwste tijd: Jan D'hondt
Redacteur nieuwste tijd: Luc François
Redacteur kunstgeschiedenis: Anne van Oosterwijk
Redacteur archeologie: Frederik Roelens

Coördinator boekbesprekingen: Lisa Demets

Coördinator literatuursignalementen: Nele Provoost
Supervisor: Paul TrioALGEMENE VERGADERING
 
Johan BOSSIER

Matthijs DEGRAEVE

Heidi DENEWETH

Jan D'HONDT

Jan DUMOLYN

Hannelore FRANCK

Luc FRANÇOIS

Aleid HEMERYCK

Dominique MARECHAL

Jacques MERTENS

Michel NUYTTENS

Rik OPSOMMER

Kurt PRIEM

Nele PROVOOST

Paul TRIO

Marc RYCKAERT

Ludo VALCKE

Jan VAN ACKER

Ludo VANDAMME

Andries VAN DEN ABEELE

Maurice VANDERMAESEN

Paul VANDEWALLE

Romain VAN EENOO

Johan VANNIEUWENHUYSE

Anne VAN OOSTERWIJK

Dries VANYSACKER

Lies VERVAET