Genootschap voor Geschiedenis

Andere

Bronnen en Bijdragen tot de Vlaamse Geschiedvorsing

Naast de monografieënreeks "Vlaamse Historische Studies" publiceert het Genootschap nog andere afzonderlijke werken. Dit gebeurt momenteel in de reeks Bronnen en Bijdragen tot de Vlaamse Geschiedvorsing, waarin tot hiertoe zeven delen zijn verschenen.

Een lijst van alle afzonderlijke uitgaven tot 1989 en de reeksen waarin ze zijn verschenen, is gepubliceerd in A. SCHOUTEET, Honderdvijftig jaar Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. Analytische inhoud en registers 1839-1988. Brugge, 1991, p. 235-252. Ze telt 107 nummers.

De nog voorradige boeken worden hieronder opgesomd.

Daarnaast publiceert het Genootschap in samenwerking met de zustervereniging 'Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent' en de uitgeverijen Academia Press (voor delen 1 en 2) en Skribis (delen 3 en 4) een nieuwe reeks: 

Historische Monografieën Vlaanderen

Hierin verschenen inmiddels vier volumes:
- Frederik BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel (ca.1350 - ca.1500), 2011, 867 p.
- Jelle HAEMERS, De strijd om het regentschap over Filips de Schone. Opstand, facties en geweld in Brugge, Gent en Ieper (1482-1488), 2014, 360 p. (UITVERKOCHT)
- Joke VERFAILLIE, Au Coeur de la Cour. De griffie en de griffiers van de Raad van Vlaanderen, een bijdrage tot de geschiedenis van instellingen, ambtenaren en archiefvorming tijdens het ancien régime (1386-1795), 2017, 400 p.
- Luc ROMBOUTS, De oorsprong van de beiaard. Voorlopers, ontstaan en ontwikkeling tot 1530, 2019, 372 p.

(inhoud en prijs zie hieronder).
 

Ter gelegenheid van zijn 175ste verjaardag in 2014 publiceerde het Genootschap een bijzondere jubileumuitgave met als titel Uit de korf van de Emulatie. Ook dit boek is nog steeds leverbaar.

 

Nieuwe publicatie buiten reeks:

Heidi DENEWETH, Goede muren maken goede buren. Verbouwingen en buurtleven in Brugge, 1500-1800 (i.s.m. Uitgeverij Van de Wiele en vzw Levend Archief, 2020)

 

Goede muren maken goede buren Goede muren maken goede buren inhoud - bestellen
De oorsprong van de beiaard De oorsprong van de beiaard inhoud - bestellen
Au Coeur de la Cour Au Coeur de la Cour inhoud - bestellen
De strijd om het regentschap over Filips de Schone De strijd om het regentschap over Filips de Schone inhoud - bestellen
Uit de korf van de Emulatie Uit de korf van de Emulatie inhoud - bestellen
Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 - ca. 1500) Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 - ca. 1500) inhoud - bestellen
IJveren voor Geschiedenis IJveren voor Geschiedenis inhoud - bestellen
Honderdvijftig jaar Handelingen Honderdvijftig jaar Handelingen inhoud - bestellen
De brieven van W.H.James Weale  aan Jozef A. Alberdingk Thijm De brieven van W.H.James Weale aan Jozef A. Alberdingk Thijm inhoud - bestellen
De relatie van W.H.James Weale met Jean de Bethune De relatie van W.H.James Weale met Jean de Bethune inhoud - bestellen
De besluitvorming in het graafschap Vlaanderen De besluitvorming in het graafschap Vlaanderen inhoud - bestellen
Metrologisch Vademecum Metrologisch Vademecum inhoud - bestellen