Genootschap voor Geschiedenis

VHS

Vlaamse Historische Studies (VHS)

In deze reeks publiceert het Genootschap boeken in een handig formaat, waarin historische onderwerpen behandeld worden die een ruim publiek kunnen boeien. Hierbij worden wetenschappelijk niveau en toegankelijkheid optimaal gecombineerd. De reeks werd opgestart in 1982 en verschijnt niet volgens een vaste frequentie. Tot hiertoe verschenen 14 delen, de meeste in de jaren 1980 en de eerste helft van de jaren 1990.

De behandelde onderwerpen zijn zeer uiteenlopend. Voornamelijk politieke en sociale thema's komen aan bod. Middeleeuwen en latere perioden wisselen elkaar af. Sommige delen waren snel uitverkocht. Zo waren bv. de boeken over middeleeuwse vrouwengeneeskunde (VHS 2), de Europse aanwezigheid in Brugge (VHS 3) en Club Brugge (VHS 13) erg succesvol.

Met het in december 2010 verschenen deel 13 over de geschiedenis van Club Brugge begeeft het Genootschap zich op het terrein van de sportgeschiedenis van de laatste honderdtwintig jaar. Recentst verschenen (december 2017) is het deel 14 over de laatste rederijkers in Brugge.

Voor een overzicht van de reeks: zie de lijst hierna. Bij verzending via de post worden de portkosten aangerekend.

NIEUW: VHS 14. De laatste Brugse rederijkers NIEUW: VHS 14. De laatste Brugse rederijkers inhoud - bestellen
VHS 13. Van FC Brugeois tot Club Brugge KV VHS 13. Van FC Brugeois tot Club Brugge KV inhoud - bestellen
VHS 12. Geweld in Vlaanderen VHS 12. Geweld in Vlaanderen inhoud - bestellen
VHS 11. Auguste de Maere Vader van Brugge-Zeehaven VHS 11. Auguste de Maere Vader van Brugge-Zeehaven inhoud - bestellen
VHS 10. Prostitutie in Brugge 1385-1515 VHS 10. Prostitutie in Brugge 1385-1515 inhoud - bestellen
VHS 9. God of de keizer ? VHS 9. God of de keizer ? inhoud - bestellen
VHS 8. Hoe rijk was arm Vlaanderen? VHS 8. Hoe rijk was arm Vlaanderen? inhoud - bestellen
VHS 7. Vlaanderen in opstand 1323-1328 VHS 7. Vlaanderen in opstand 1323-1328 inhoud - bestellen