Genootschap voor Geschiedenis

jaargang 129 (1992), 313 blz.

Inhoud

BIJDRAGEN

• M. Dewilde,  "Die niet arbeyd, en zal niet winnen". Achttiende-eeuwse predikanten over armoede (p. 3-32)

• M. Timperman en J. Van Acker, Een opmerkelijk plan van de stad Veurne uit ca. 1621 (p. 33-45)

• P. Vandewalle, Vier volkstellingen in de kasselrij Sin-Winoksbergen (1688-1716) (p. 47-63)

• R. Degryse, Van koggen en koggeschepen in Vlaanderen en elders (12de-15de eeuw) (p. 65-93)

• K. Rotsaert, Onderwijspolitiek in het Brugse na 1884 (p. 95-115)

• F. Becuwe, De bouw van het Veurnse Capucijnenklooster (1605-10). Een bijdrage tot het zeventiende-eeuwse bouwbedrijf in Veurne (p.155-187)


• L. Van Biervliet, Archief van W.H. James Weale in de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief van West-Vlaanderen (p. 189-212)


OORKONDEN EN MEDEDELINGEN

• J. Mertens, Enkele gegevens over de laat-middeleeuwse economie van de Duinenabdij (p. 117-123)

• A. Schouteet, Antoon, Maarten en Pieter Roegiers, schilders te Brugge in de 16de eeuw (p. 125-129)

• A. Schouteet, De Brugse schilder Pieter vander Boeierie 1548-1550 (p. 213-214)

• A. Dewitte, Het stedelijk weefsel omheen de Brugse Sint-Donaaskerk, 1e helft 13e eeuw (p. 215-222)


BOEKBESPREKINGEN
(p. 131-141 en p. 223-232)


KRONIEK
(p. 143-153 en p. 233-257)


BOEKENSCHOUW
(p.259-313)
 

Prijs: €25,00 (+verzendingskosten)
Velden met een * zijn verplicht
<< ga terug