Genootschap voor Geschiedenis

jaargang 134 (1997), 286 blz.

Inhoud

ARTIKELS

• L. Devliegher, Enkele nota's over de burcht en de oudste stadsomwalling van Brugge (p. 5-24)

• J. Sabbe, Ridder Goswin de Wilde (?-1394) uit Sint-Andries-Brugge en Varsenare, de eerste souverein baljuw van Vlaanderen (p. 25-47)

• J. Mertens, De laat-middeleeuwse visserij te Slepeldamme en te Coxide (p. 48-64)


• A. Janssens, De schilder Hans memling. Als Brugs poorter financieel, sociaal en politiek doorgelicht (p. 65-89)

• P. Vandewalle, Enkele gegevens betreffende de bevolking van Hondschoote (2e helft 16e - 1e helft 17e eeuw) (p. 90-101)

• S. Corbellini, Cronache de singniori di Fiandra: een Italiaanse kroniek van Vlaanderen (p. 102-111)

• A. Dewitte, Jacob de Meyere historiograaf, met een vertaling van de boeken IX en X van zijn "Flandricarum Rerum Libri X" uit 1531 (p. 112-143)

• S. Slos, Karel van Croij en de reconciliatie van Brugge, 1583-1584 (p. 144-155)

M. Vandermaesen, De "triage des titres" in het Leiedepartement (1796-1802). Tussen wet en werkelijkheid (p. 156-171)

• B. Van Oostveldt, Jacob T. Neyts en de Vlaemsche Opera (p. 172-202)

• Chr. Vandebroeke, Demografie en Vlaamse Beweging. Kenmerken van het demografisch gebeuren in Vlaanderen: gisteren, vandaag en morgen (p. 203-238)


BOEKBESPREKINGEN
(p. 239-258)

KRONIEK
(p. 259-285)

 
 

Prijs: €25,00 (+verzendingskosten)
Velden met een * zijn verplicht
<< ga terug