Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Vergaderdata 201523 | 01 | 2015

De bestuursleden van het Genootschap worden hierbij attent gemaakt op de volgende vergaderdata in 2015:

 

Algemene Vergadering (telkens om 14.30 u)

ma. 2 maart

ma. 14 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16.00 u)

di. 20 januari

ma. 18 mei

ma. 19 oktober

 

En voor alle leden:

Jaarvergadering (om 15.00 u)

zat. 5 december  OPGELET ! De datum is gewijzigd: zat. 12 december 2015

 

 

Nieuwe uitgave: 'De strijd om het regentschap over Filips de Schone'18 | 12 | 2014

Op de jaarvergadering van 13 december 2014 werd ook het jongste boek in de lange reeks uitgaven van het Genootschap voorgesteld. Het is het tweede volume in de serie Historische Monografieën Vlaanderen, die het Genootschap voor Geschiedenis uitgeeft in co-productie met de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Auteur is de Leuvense hoogleraar Jelle Haemers. Het boek bestudeert de voorgeschiedenis van de Vlaamse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk in de laatste decennia van de 15de eeuw, na de tragische dood van Maria van Bourgondië. Het brengt de motivaties van de opstandelingen aan het licht, gaat in op de factiestrijd die toen in Vlaanderen woedde, en belicht het geweld in Gent, Brugge en Ieper. Meer info in de rubriek Publicaties/Andere.

Jelle HAEMERS, De strijd om het regentschap over Filips de Schone. Opstand, facties en geweld in Brugge, Gent en Ieper (1482-1488), Gent / Brugge, 2014, 360 p. (Historische Monografieën Vlaanderen, 2).
 

Handelingen jaargang 2014 volledig verschenen16 | 12 | 2014

Het tweede nummer van de Handelingen jaargang 151 (2014) is nu ook van de pers, waardoor de jaargang 151 nu volledig is. De leden die op de jaarvergadering van 13 december aanwezig waren hebben het tijdschriftnummer meegenomen. De anderen krijgen het in de week hierna met de post toegestuurd of anders thuis bezorgd. Dit nummer telt 235 bladzijden. Samen met het eerste (zie afzonderlijk bericht) telt de volledige jaargang aldus 482 bladzijden.Het tweede nummer is voor een groot deel gewijd aan de viering van de 175ste verjaring van het Genootschap. Het bevat de voornaamste lezingen van de feestzitting op zaterdag 10 mei 2014 en een samenvatting van het toen gehouden symposium.
Daarnaast zijn nog twee artikels van algemeen belang opgenomen, een over de sociaal-politieke verhoudingen in het Brugse stadsbestuur in de 14de eeuw en een over de konvooieringsschepen voor de Spanjevaart vanuit Oostende in de 17de eeuw.
In de rubriek Boekbesprekingen zijn niet minder dan negen titels besproken, met daarnaast nog 75 vermeldingen in de rubriek Literatuursignalementen.
In de Kroniek krijgt de Eerste Wereldoorlog de nodige aandacht met drie notities, waarna nog zeven andere bijdragen verschillende evenementen in de provincie onder de aandacht brengen en een achtste een in memoriam wijdt aan professor Michel Baelde.

Voor een volledige titelopgave zie de rubriek Publicaties/Handelingen.
 

Jaarvergadering 2014 - verslag15 | 12 | 2014

De jaarvergadering van het Genootschap 2014 werd gehouden op zaterdag 13 december om 15 uur in het Stadsarchief van Brugge. Er waren vijftigtal aanwezigen.

 

Na zijn verwelkoming gaf voorzitter André Vandewalle een kort werkingsverslag over het afgelopen jaar. Hij herinnerde aan de activiteiten rond de viering van de 175ste verjaardag en wees op het ruime publicatieaanbod. Hij drukte ook zijn bekommernis uit over wat er zal gebeuren met de subsidie die nu door het provinciebestuur wordt verstrekt, wanneer de culturele rol van de provincies ten gevolge van de regeringsplannen wegvalt. Aansluitend stelde redactiesecretaris Kurt Priem de Handelingen van 2014 voor.

 

Adjunct-secretaris Marc Ryckaert gaf toelichting bij het nieuwe boek in de reeks Historische Monografieën Vlaanderen door Jelle Haemers (zie afzonderlijk bericht) en leidde vervolgens de auteur in, die een lezing hield over enkele thema's uit zijn boek. Dr. Haemers studeerde geschiedenis aan de UGent en is professor middeleeuwse geschiedenis aan de KULeuven. In zijn boek werpt hij nieuw licht op de achtergronden van de Vlaamse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Zijn lezing had als titel Willem Moreel en compagnie, zwarte zwanen van Brugge. Nieuwe inzichten over de opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1482-1490). Hierin behandelde hij vooral de Brugse aspecten van het gebeuren. Willem Moreel was leider van de opstand van Brugge tegen Maximiliaan, samen met Maarten Lem, Jan van Nieuwenhove  en andere companen. Niet de stad op zich, maar het netwerk rond deze figuren stond op tegen de vorst. De opstandelingen zouden uiteindelijk in het zand bijten. In zijn antwoord op enkele vragen uit het publiek verfijnde de spreker nog een aantal aspecten.

 

De jaarvergadering werd traditioneel afgesloten met een drink in de inkomhal van het Stadsarchief. De aanwezige leden van het Genootschap konden er hun nieuwe nummer van de Handelingen meenemen en andere recente publicaties aankopen of inkijken.

 

Brugge ingenomen zonder veel geweld - Handelingen 151/110 | 07 | 2014

Op woensdag 14 oktober 1914 werd Brugge door de oprukkende Duitse troepen ingenomen. Dit gebeurde niet geheel zonder incidenten, maar toch zonder de extreme vormen van geweld die eerder op andere plaatsen in ons land waren voorgevallen, zoals door professor Sophie De Schaepdrijver in haar boek De Groote Oorlog zo treffend beschreven. Dit feit was niet geheel onbekend, maar is nu door de auteur Patrick Verbeke opnieuw onderzocht en met nieuw bronnenmateriaal gestaafd. Wie daar meer wil over weten leze zijn artikel van 37 bladzijden in het pas verschenen eerste nummer van jaargang 151 (2014) van de Handelingen van ons Genootschap.

 

Ook het artikel van Marjolein Kinsbergen in hetzelfde nummer onder de titel 'Memory Wars? Nationalisme en de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Duitse, Britse en Franse reisgidsen tijdens het interbellum' speelt in op de actualiteit van de herdenking van de aanvang van de Eerste Wereldoorlog.

 

Voor het overige telt het nieuwe nummer nog vijf andere artikels, die zoals gewoonlijk de hele periode van de middeleeuwen tot de nieuwste tijd overspannen. Het eerste artikel is van Jeroen Vermeersch en handelt over de klacht van de Nieuwpoortse “Boene Gent”, een sociaal conflict in 1295. Daarop volgt een artikel van Kristof Papin over een middeleeuwse vendetta in de Westhoek: de moord op ridder Filips van Haveskerke te Poperinge ca. 1353-1355.


Een vaak terugkerend thema uit de 16de eeuw is de Historie van Broeder Cornelis. Deze keer zoekt Karel Bostoen naar de plaats van uitgave, de boekverkoper en boekdrukker van dit bekende satirische drukwerk, in het langste artikel van dit nummer, 48 bladzijden. Het volgende artikel behandelt een onderwerp uit de 19de eeuw: Lore Muse schrijft over de zoektocht naar een thuis voor verlaten kinderen in Brugge en analyseert de levensloop van vijfentwintig kinderen in 1879-1880. Tenslotte beschrijft Marc Constandt de rol van een aantal Antwerpse families in de badplaats Westende in de periode 1905-1914, de periode die dus voorafgaat aan de twee hierboven als eerste vermelde artikels.


Twee traditionele rubrieken sluiten het nummer af: de rubriek Boekbesprekingen met vier recensies en de Kroniek met drie onderwerpen.