Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Handelingen 2015 nummer 1 verschenen01 | 07 | 2015

Op het traditionele tijdstip bij het begin van de zomer verscheen zopas nummer één van ons tijdschrift Handelingen, jaargang 152. Het telt 224 bladzijden met artikels, kleine bijdragen, boekbesprekingen en een kroniek.

Het hoofdartikel is van de hand van professor middeleeuwse geschiedenis Brigitte Meijns, Het ontstaan van de Brugse parochies tijdens de vroege middeleeuwen: nieuwe inzichten bij een oud vraagstuk, p. 3-81. Dit artikel overstijgt de stadsgrenzen en beslaat een uitgebreide regio, terwijl het ook niet bij de traditionele historische bronnen blijft maar de aanzet geeft tot een multidisciplinaire aanpak. Hierna verstrekt Jacques Mertens Enkele gegevens over voeding in de 14de eeuw. De huishouduitgaven van de "vrouwe van Pittem" (1386-1391).

Twee artikels gesitueerd in de nieuwe tijd hebben een kunsthistorische inhoud. Anne van Oosterwijk identificeert Een triptiek voor de Eekhoutabdij door Pieter I Claeissens (+1576) en Paul Huys beschrijft De Brugse contacten van Bernard Verschoot (1730-1784). Eerste hofschilder en Academiedirecteur in Brussel.

Het vijfde artikel is gebaseerd op de masterpaper van Koen Goeminne en brengt een Analyse van het profiel en de bestraffing van bunkerbouwers in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog.

De rubriek "Kleine Bijdragen", die bestond in de jaren 1990, werd opnieuw ingevoerd. Het is de bedoeling hierin korte maar niet minder interessante bijdragen op te nemen die te beperkt zijn om als volwaardig artikel te gelden, of een andere aard hebben, maar anderzijds een kronieknotitie overstijgen, Hierin vindt u dit keer drie interessante bijdragen.

In de Boekbesprekingen worden vier recente publicaties geanalyseerd.

Tenslotte is er de kroniek, met een paar in memoria, besprekingen van tentoonstellingen en allerhande mededelingen en beschouwingen over de historische wereld van West-Vlaanderen. Aan het einde is de traditionele lijst met masterproeven geschiedenis van het vorige academiejaar, die ons werkgebied betreffen, opgenomen. Vergeet ook niet het addendum over Brugge in de eerste wereldoorlog te lezen.

Vergaderdata 201523 | 01 | 2015

De bestuursleden van het Genootschap worden hierbij attent gemaakt op de volgende vergaderdata in 2015:

 

Algemene Vergadering (telkens om 14.30 u)

ma. 2 maart

ma. 14 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16.00 u)

di. 20 januari

ma. 18 mei

ma. 19 oktober

 

En voor alle leden:

Jaarvergadering (om 15.00 u)

zat. 5 december  OPGELET ! De datum is gewijzigd: zat. 12 december 2015

 

 

Nieuwe uitgave: 'De strijd om het regentschap over Filips de Schone'18 | 12 | 2014

Op de jaarvergadering van 13 december 2014 werd ook het jongste boek in de lange reeks uitgaven van het Genootschap voorgesteld. Het is het tweede volume in de serie Historische Monografieën Vlaanderen, die het Genootschap voor Geschiedenis uitgeeft in co-productie met de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Auteur is de Leuvense hoogleraar Jelle Haemers. Het boek bestudeert de voorgeschiedenis van de Vlaamse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk in de laatste decennia van de 15de eeuw, na de tragische dood van Maria van Bourgondië. Het brengt de motivaties van de opstandelingen aan het licht, gaat in op de factiestrijd die toen in Vlaanderen woedde, en belicht het geweld in Gent, Brugge en Ieper. Meer info in de rubriek Publicaties/Andere.

Jelle HAEMERS, De strijd om het regentschap over Filips de Schone. Opstand, facties en geweld in Brugge, Gent en Ieper (1482-1488), Gent / Brugge, 2014, 360 p. (Historische Monografieën Vlaanderen, 2).
 

Handelingen jaargang 2014 volledig verschenen16 | 12 | 2014

Het tweede nummer van de Handelingen jaargang 151 (2014) is nu ook van de pers, waardoor de jaargang 151 nu volledig is. De leden die op de jaarvergadering van 13 december aanwezig waren hebben het tijdschriftnummer meegenomen. De anderen krijgen het in de week hierna met de post toegestuurd of anders thuis bezorgd. Dit nummer telt 235 bladzijden. Samen met het eerste (zie afzonderlijk bericht) telt de volledige jaargang aldus 482 bladzijden.Het tweede nummer is voor een groot deel gewijd aan de viering van de 175ste verjaring van het Genootschap. Het bevat de voornaamste lezingen van de feestzitting op zaterdag 10 mei 2014 en een samenvatting van het toen gehouden symposium.
Daarnaast zijn nog twee artikels van algemeen belang opgenomen, een over de sociaal-politieke verhoudingen in het Brugse stadsbestuur in de 14de eeuw en een over de konvooieringsschepen voor de Spanjevaart vanuit Oostende in de 17de eeuw.
In de rubriek Boekbesprekingen zijn niet minder dan negen titels besproken, met daarnaast nog 75 vermeldingen in de rubriek Literatuursignalementen.
In de Kroniek krijgt de Eerste Wereldoorlog de nodige aandacht met drie notities, waarna nog zeven andere bijdragen verschillende evenementen in de provincie onder de aandacht brengen en een achtste een in memoriam wijdt aan professor Michel Baelde.

Voor een volledige titelopgave zie de rubriek Publicaties/Handelingen.
 

Jaarvergadering 2014 - verslag15 | 12 | 2014

De jaarvergadering van het Genootschap 2014 werd gehouden op zaterdag 13 december om 15 uur in het Stadsarchief van Brugge. Er waren vijftigtal aanwezigen.

 

Na zijn verwelkoming gaf voorzitter André Vandewalle een kort werkingsverslag over het afgelopen jaar. Hij herinnerde aan de activiteiten rond de viering van de 175ste verjaardag en wees op het ruime publicatieaanbod. Hij drukte ook zijn bekommernis uit over wat er zal gebeuren met de subsidie die nu door het provinciebestuur wordt verstrekt, wanneer de culturele rol van de provincies ten gevolge van de regeringsplannen wegvalt. Aansluitend stelde redactiesecretaris Kurt Priem de Handelingen van 2014 voor.

 

Adjunct-secretaris Marc Ryckaert gaf toelichting bij het nieuwe boek in de reeks Historische Monografieën Vlaanderen door Jelle Haemers (zie afzonderlijk bericht) en leidde vervolgens de auteur in, die een lezing hield over enkele thema's uit zijn boek. Dr. Haemers studeerde geschiedenis aan de UGent en is professor middeleeuwse geschiedenis aan de KULeuven. In zijn boek werpt hij nieuw licht op de achtergronden van de Vlaamse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Zijn lezing had als titel Willem Moreel en compagnie, zwarte zwanen van Brugge. Nieuwe inzichten over de opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1482-1490). Hierin behandelde hij vooral de Brugse aspecten van het gebeuren. Willem Moreel was leider van de opstand van Brugge tegen Maximiliaan, samen met Maarten Lem, Jan van Nieuwenhove  en andere companen. Niet de stad op zich, maar het netwerk rond deze figuren stond op tegen de vorst. De opstandelingen zouden uiteindelijk in het zand bijten. In zijn antwoord op enkele vragen uit het publiek verfijnde de spreker nog een aantal aspecten.

 

De jaarvergadering werd traditioneel afgesloten met een drink in de inkomhal van het Stadsarchief. De aanwezige leden van het Genootschap konden er hun nieuwe nummer van de Handelingen meenemen en andere recente publicaties aankopen of inkijken.