Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Handelingen nu ook ontsloten via Open Access Journals van UGent06 | 03 | 2017

Sinds enige tijd kunnen de volledige jaargangen 1939 t.e.m. 1999 van de Handelingen hier op deze site digitaal (als pdf-bestanden) geraadpleegd en gedownload worden. Nieuw is dat vanaf nu alle afzonderlijke artikels uit deze jaargangen ook raadpleegbaar en downloadbaar zijn in de Open Access toepassing van de Universiteitsbibliotheek Gent (UGent Open Access journals). Het betreft enkel de artikels, dus niet de Kroniek, noch de Boekenschouw. In dit zogenaamde Open Journal System (OJS) zijn de artikels bovendien doorzoekbaar.

 

Via deze link komt u terecht op de OJS-pagina van het Genootschap, met de lijst van de opgenomen nummers van de Handelingen. Inloggen hoeft niet. U kan onmiddellijk de vermelde jaargangen doorzoeken op auteursnamen, op titels van bijdragen, enzovoort. Er is ook een auteursnamenlijst, die eveneens toegang verleent tot de pdf-bestanden. Voor zoekopdrachten vanuit Google zijn deze bestanden nu eveneens toegankelijk. Deze realisatie kwam tot stand in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Gent, en vormt het tweede luik in de digitale ontsluiting van zestig jaargangen van de Handelingen, waarvoor een projectsubsidie van de Provincie West-Vlaanderen werd ontvangen.

 

Vergaderdata in 201724 | 12 | 2016

De bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap worden hierbij attent gemaakt op volgende vergaderdata in 2017:

 

Algemene Vergadering (telkens om 14:30 u.)

maandag 6 maart

maandag 11 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16:00 u.)

maandag 6 februari

maandag 22 mei

maandag 23 oktober

 

Jaarvergadering (om 15:00 u.)

zaterdag 9 december

 

Handelingen jaargang 2016 volledig verschenen20 | 12 | 2016

Het tweede nummer van jaargang 153 (2016) bevat zeer gevarieerde bijdragen qua onderwerpen en periodes. Het begint met een bijdrage van Jos Monballyu, Heksenvervolgingen in Poperinge (1650-1677) en vervolgt met twee hoofdzakelijk kunsthistorische artikels, nl. Nadine Mai, Creation of the Sacred. Notes on the Jerusalem Chapel in Bruges and its relic of the True Cross, en Jan D’hondt & Jean Luc Meulemeester, Van Oost en Huyssens, Janssens, Rubens en Schut: enkele aanvullende gegevens over de Brugse wandtapijtenreeks De Zeven Vrije Kunsten. De twee volgende artikels zijn eveneens het resultaat van een collectieve inspanning, nl. Michel Vanluchene & Timo Vanhavere, De grote ontreddering. Het archiefwezen in Oost- en West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog, en Frank Simon, Robert Barbry & Marc Depaepe, “Même absent il était présent”: inspecteur lager onderwijs en leerboekauteur Hilaire Delobel (1889-1958).

Verder zijn er opnieuw drie boekbesprekingen, over Boogschieten en schuttersgilden in middeleeuws Vlaanderen, 1300-1500 (Marc Lemahieu), Sint-Sebastiaan binnen Brugge (Jan D’hondt) en de intussen al vertrouwde bijdrage van Ludo Valcke, Een vierde jaarboek van het In Flanders Fields Museum. Daarna volgen de gebruikelijke rubriek literatuursignalementen over 2015-2016, de vaste kroniek en de lijst van masterproeven in 2014-2016 aan de universiteiten van Leuven, Gent, Antwerpen en Brussel.

Samen met het eerste nummer biedt deze jaargang 444 pagina’s historische lectuur.

 

Verslag van de Jaarvergadering 201605 | 12 | 2016

De jaarvergadering, waarop alle leden zijn uitgenodigd, vond dit jaar plaats op zaterdag 3 december in het Stadsarchief van Brugge. Met een zestigtal aanwezigen was de leeszaal behoorlijk gevuld.

Voorzitter André Vandewalle verwelkomde de aanwezigen en bracht verslag uit van het werkingsjaar. Aansluitend gaf redactiesecretaris Kurt Priem een toelichting bij de inhoud van de Handelingen jaargang 153.

Vervolgens verzorgde prof. dr. Georges Martyn van de rechtsfaculteit van de UGent een uitermate boeiende lezing over “De blinddoek van Justitia”. Het eerste deel was een kennismaking met de banden tussen kunst en recht aan de hand van een aantal bekende werken uit het Vlaamse kunstpatrimonium. Enerzijds kunnen juridische aspecten verbonden zijn aan kunstwerken, anderzijds is er de kunst van het recht, waaruit vaak een negatieve visie blijkt. Rechtsiconografie doet het recht beter begrijpen en vice versa. In het tweede deel van de lezing werd de oorsprong van de blinddoek van Vrouwe Justitia belicht aan de hand van voornamelijk Brugse kunstwerken. Justitia, oorspronkelijk een kardinale deugd, werd in de Renaissance voorgesteld als een dame die personificatie was van de gerechtigheid, met haar symbolen het zwaard en de weegschaal. Vanaf midden de 16de eeuw werd ze soms geblinddoekt, maar tot in de 18de eeuw kwam ze ook nog zonder blinddoek voor. De blinddoek is in feite een negatief symbool, dat nochtans ook postief kan uitgelegd worden, want Justitia hoeft niet te zien om goed te kunnen oordelen. De blinddoek benadrukt dan haar onpartijdigheid. Het blijft evenwel ambigu: op de Brugse Burg zijn drie Justitia’s te vinden, waarvan twee geblinddoekt.

Na zijn zeer eloquente toespraak beantwoordde prof. Martyn nog enkele vragen uit het publiek. De voorzitter rondde de vergadering af met de uitnodiging tot de traditionele drink in de inkomhal van het Stadsarchief. Hier konden ook de publicaties van het Genootschap worden ingezien of aangekocht, en konden administratieve zaken worden afgehandeld.

 

Jaarvergadering 201615 | 09 | 2016

De jaarvergadering van het Genootschap, waarop alle leden worden uitgenodigd, vindt plaats op zaterdag 3 december 2016 om 15,00 uur in het Stadsarchief van Brugge.

Na de gebruikelijke verwelkoming door de voorzitter en een overzicht van de werking in het afgelopen jaar, wordt de inhoud van de Handelingen voorgesteld door de redactiesecretaris.

De hoofdbrok van het namiddag wordt gevormd door de lezing van prof. dr. Georges Martyn (UGent) met als thema De blinddoek van Justitia. 
Vandaag is een geblinddoekte dame met weegschaal en zwaard voor iedereen herkenbaar als ‘Vrouwe Justitia’. Tot de Renaissance was Justitia, één van de vier kardinale deugden, echter geenszins blind. In de iconografie van het recht werd zelfs de scherpte van haar blik benadrukt. Waar komt dan die blinddoek vandaan? Was het oorspronkelijk een satirisch symbool? Of misschien zelfs een ronduit negatief teken, zoals de geblinddoekte Synagoge (tegenover de ziende Ecclesia)? Heeft de blinddoek een Bijbelse oorsprong? En wat zegt de Brugse Damhouder over die blinddoek? In de rijk geïllustreerde voordracht worden diverse hypothesen toegelicht over de rol van de blinddoek in de iconografie van recht, rechtspraak en gerechtigheid.

Na de lezing kunnen vragen worden gesteld.

De zitting wordt afgesloten met een drink in de inkomhal van het Stadsarchief. Er is gelegenheid om het lidgeld te betalen en om boeken aan te kopen.