Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Jaarvergadering 201716 | 11 | 2017

Naar goede gewoonte houdt het Genootschap voor Geschiedenis in december zijn jaarvergadering. Die vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 december 2017 om 15.00 uur in het Stadsarchief van Brugge (Burg 11a). Er worden niet minder dan drie nieuwe publicaties voorgesteld: het jongste nummer van de Handelingen, een nieuw boek in de VHS-reeks en een nieuw boek in de HMV-reeks. Vervolgens houdt Marc Carlier een lezig over Het Vlaams literair leven in Brugge in de Franse Tijd en tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1792-1830). Dit minder bekende, maar boeiende aspect van het Nederlandstalige culturele leven in Brugge op het einde van de 18de en in het begin van de 19de eeuw vormt ook het onderwerp van het pas verschenen boek in de VHS-reeks, dat ter plaatse zal kunnen aagekocht worden. Alle praktische details over de jaarvergadering zijn te vinden in bijgevoegde uitnodiging. Alle belangstellenden zijn welkom.

Lees meer

Handelingen jaargang 154 (2017) nummer 1 verschenen01 | 07 | 2017

Niettegenstaande de tijdelijke onbeschikbaarheid van de redactiesecretaris rolde het eerste nummer van de jaargang 2017 tijdig, dit is bij het ingaan van de zomer, van de pers. Het nummer bevat zes artikels, vier boekbesprekingen en een kroniek, alles samen 228 pagina's historisch leesvoer.

De openingsbijdrage is van Jelle haemers en behandelt Een brief van Pieter de Coninck aan Sint-Omaars (1306). Over schriftelijke communicatie van opstandelingen in veertiende-eeuws Vlaanderen en Artesië. Vervolgens belicht Erik Muls 'Het cleeden van derthien arme mannekens'. Het ambacht van de Brugse scheppers (kleermakers) en de fundatie van Gruuthuse (1474). Het derde artikel is van Kaat Cappelle en gaat over Misdaad en straf in de achttiende-eeuwse kasselrij Ieper. Daarna beschrijft Dieter Bruneel de Rurale eigendomsmisdrijven in het gerechtelijk arrondissement Brugge (1845-1895): een sociaalhistorische conflictanalyse. De specialist van de Middenkust Marc Constandt heeft het over Het Westendse netwerk van Nicolas Lembrée, een goed geïllustreerde bijdrage; en specialiste Wereldoorlog I Sophie De Schaepdrijver rondt af met een artikel over Burgerverzet en executies in bolwerk Brugge, naar aanleiding van de herdenking van de terechtstelling van Charles Fryatt. 

In de rubriek Boekbesprekingen worden vier recente publicaties geanalyseerd, de Kroniek brengt nieuws over acht uiteenlopende items.

Het volgende nummer wordt verwacht tegen de jaarvergadering begin december.

Handelingen nu ook ontsloten via Open Access Journals van UGent06 | 03 | 2017

Sinds enige tijd kunnen de volledige jaargangen 1939 t.e.m. 1999 van de Handelingen hier op deze site digitaal (als pdf-bestanden) geraadpleegd en gedownload worden. Nieuw is dat vanaf nu alle afzonderlijke artikels uit deze jaargangen ook raadpleegbaar en downloadbaar zijn in de Open Access toepassing van de Universiteitsbibliotheek Gent (UGent Open Access journals). Het betreft enkel de artikels, dus niet de Kroniek, noch de Boekenschouw. In dit zogenaamde Open Journal System (OJS) zijn de artikels bovendien doorzoekbaar.

 

Via deze link komt u terecht op de OJS-pagina van het Genootschap, met de lijst van de opgenomen nummers van de Handelingen. Inloggen hoeft niet. U kan onmiddellijk de vermelde jaargangen doorzoeken op auteursnamen, op titels van bijdragen, enzovoort. Er is ook een auteursnamenlijst, die eveneens toegang verleent tot de pdf-bestanden. Voor zoekopdrachten vanuit Google zijn deze bestanden nu eveneens toegankelijk. Deze realisatie kwam tot stand in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Gent, en vormt het tweede luik in de digitale ontsluiting van zestig jaargangen van de Handelingen, waarvoor een projectsubsidie van de Provincie West-Vlaanderen werd ontvangen.

 

Vergaderdata in 201724 | 12 | 2016

De bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap worden hierbij attent gemaakt op volgende vergaderdata in 2017:

 

Algemene Vergadering (telkens om 14:30 u.)

maandag 6 maart

maandag 11 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16:00 u.)

maandag 6 februari

maandag 22 mei

maandag 23 oktober

 

Jaarvergadering (om 15:00 u.)

zaterdag 9 december

 

Handelingen jaargang 2016 volledig verschenen20 | 12 | 2016

Het tweede nummer van jaargang 153 (2016) bevat zeer gevarieerde bijdragen qua onderwerpen en periodes. Het begint met een bijdrage van Jos Monballyu, Heksenvervolgingen in Poperinge (1650-1677) en vervolgt met twee hoofdzakelijk kunsthistorische artikels, nl. Nadine Mai, Creation of the Sacred. Notes on the Jerusalem Chapel in Bruges and its relic of the True Cross, en Jan D’hondt & Jean Luc Meulemeester, Van Oost en Huyssens, Janssens, Rubens en Schut: enkele aanvullende gegevens over de Brugse wandtapijtenreeks De Zeven Vrije Kunsten. De twee volgende artikels zijn eveneens het resultaat van een collectieve inspanning, nl. Michel Vanluchene & Timo Vanhavere, De grote ontreddering. Het archiefwezen in Oost- en West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog, en Frank Simon, Robert Barbry & Marc Depaepe, “Même absent il était présent”: inspecteur lager onderwijs en leerboekauteur Hilaire Delobel (1889-1958).

Verder zijn er opnieuw drie boekbesprekingen, over Boogschieten en schuttersgilden in middeleeuws Vlaanderen, 1300-1500 (Marc Lemahieu), Sint-Sebastiaan binnen Brugge (Jan D’hondt) en de intussen al vertrouwde bijdrage van Ludo Valcke, Een vierde jaarboek van het In Flanders Fields Museum. Daarna volgen de gebruikelijke rubriek literatuursignalementen over 2015-2016, de vaste kroniek en de lijst van masterproeven in 2014-2016 aan de universiteiten van Leuven, Gent, Antwerpen en Brussel.

Samen met het eerste nummer biedt deze jaargang 444 pagina’s historische lectuur.