Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Nieuwe publicatie: De laatste Brugse rederijkers09 | 12 | 2017

Marc Carlier: De laatste Brugse rederijkers

 

Op het einde van het Ancien Régime, in de Franse tijd (1792-1815) en tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) werd in Brugge flink wat literatuur in het Nederlands bedreven. Daar stonden de laatste generaties Brugse rederijkers voor garant. Hun biotoop was Kunst en Eendragt of anders gezegd Rhetorica, de belangrijkste rederijkerskamer in de stad. De rederijkers probeerden tijdens maandelijkse bijeenkomsten in 'De Keizerlijke Kroon', hun lokaal op de hoek van de Braambergstraat en de Meestraat, in de beste alexandrijnen te dichten op neoclassicistische thema’s. Dat deden ze ook tijdens de open dichtwedstrijden waar ze aan deelnamen. Voor de stedelijke elite schreven ze gelegenheidsgedichten op bestelling. In zijn boek werpt auteur Marc Carlier een verrassend en boeiend licht op de activiteiten van dit rederijkersgezelschap.

 

Deze studie belicht verder het belang dat deze dichters hebben gehad voor het voortbestaan van het Nederlands als cultuurtaal in de Franse tijd. Tevens wordt het beeld gecorrigeerd dat tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden het rabiaat orangistische genootschap Eendragt en Vaderlandsliefde het literaire bedrijf in Brugge zou gemonopoliseerd hebben. De meer dan 250 biografische notities over de dichters en de betalende leden van de rederijkerskamer maken van dit boek ook een naslagwerk.

 

Verschenen als deel 14 in de reeks Vlaamse Historische Studies. Bestel het boek hier.

Vergaderdata in 201829 | 11 | 2017

De bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap worden hierbij attent gemaakt op volgende vergaderdata in 2018:

 

Algemene Vergadering (telkens om 14:30 u.)

maandag 5 maart

maandag 10 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16:00 u.)

maandag 5 februari

maandag 21 mei

maandag 22 oktober

 

Jaarvergadering (om 15:00 u.)

zaterdag 8 december

Jaarvergadering 201716 | 11 | 2017

Naar goede gewoonte houdt het Genootschap voor Geschiedenis in december zijn jaarvergadering. Die vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 december 2017 om 15.00 uur in het Stadsarchief van Brugge (Burg 11a). Er worden niet minder dan drie nieuwe publicaties voorgesteld: het jongste nummer van de Handelingen, een nieuw boek in de VHS-reeks en een nieuw boek in de HMV-reeks. Vervolgens houdt Marc Carlier een lezig over Het Vlaams literair leven in Brugge in de Franse Tijd en tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1792-1830). Dit minder bekende, maar boeiende aspect van het Nederlandstalige culturele leven in Brugge op het einde van de 18de en in het begin van de 19de eeuw vormt ook het onderwerp van het pas verschenen boek in de VHS-reeks, dat ter plaatse zal kunnen aagekocht worden. Alle praktische details over de jaarvergadering zijn te vinden in bijgevoegde uitnodiging. Alle belangstellenden zijn welkom.

Lees meer

Handelingen jaargang 154 (2017) nummer 1 verschenen01 | 07 | 2017

Niettegenstaande de tijdelijke onbeschikbaarheid van de redactiesecretaris rolde het eerste nummer van de jaargang 2017 tijdig, dit is bij het ingaan van de zomer, van de pers. Het nummer bevat zes artikels, vier boekbesprekingen en een kroniek, alles samen 228 pagina's historisch leesvoer.

De openingsbijdrage is van Jelle haemers en behandelt Een brief van Pieter de Coninck aan Sint-Omaars (1306). Over schriftelijke communicatie van opstandelingen in veertiende-eeuws Vlaanderen en Artesië. Vervolgens belicht Erik Muls 'Het cleeden van derthien arme mannekens'. Het ambacht van de Brugse scheppers (kleermakers) en de fundatie van Gruuthuse (1474). Het derde artikel is van Kaat Cappelle en gaat over Misdaad en straf in de achttiende-eeuwse kasselrij Ieper. Daarna beschrijft Dieter Bruneel de Rurale eigendomsmisdrijven in het gerechtelijk arrondissement Brugge (1845-1895): een sociaalhistorische conflictanalyse. De specialist van de Middenkust Marc Constandt heeft het over Het Westendse netwerk van Nicolas Lembrée, een goed geïllustreerde bijdrage; en specialiste Wereldoorlog I Sophie De Schaepdrijver rondt af met een artikel over Burgerverzet en executies in bolwerk Brugge, naar aanleiding van de herdenking van de terechtstelling van Charles Fryatt. 

In de rubriek Boekbesprekingen worden vier recente publicaties geanalyseerd, de Kroniek brengt nieuws over acht uiteenlopende items.

Het volgende nummer wordt verwacht tegen de jaarvergadering begin december.

Handelingen nu ook ontsloten via Open Access Journals van UGent06 | 03 | 2017

Sinds enige tijd kunnen de volledige jaargangen 1939 t.e.m. 1999 van de Handelingen hier op deze site digitaal (als pdf-bestanden) geraadpleegd en gedownload worden. Nieuw is dat vanaf nu alle afzonderlijke artikels uit deze jaargangen ook raadpleegbaar en downloadbaar zijn in de Open Access toepassing van de Universiteitsbibliotheek Gent (UGent Open Access journals). Het betreft enkel de artikels, dus niet de Kroniek, noch de Boekenschouw. In dit zogenaamde Open Journal System (OJS) zijn de artikels bovendien doorzoekbaar.

 

Via deze link komt u terecht op de OJS-pagina van het Genootschap, met de lijst van de opgenomen nummers van de Handelingen. Inloggen hoeft niet. U kan onmiddellijk de vermelde jaargangen doorzoeken op auteursnamen, op titels van bijdragen, enzovoort. Er is ook een auteursnamenlijst, die eveneens toegang verleent tot de pdf-bestanden. Voor zoekopdrachten vanuit Google zijn deze bestanden nu eveneens toegankelijk. Deze realisatie kwam tot stand in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Gent, en vormt het tweede luik in de digitale ontsluiting van zestig jaargangen van de Handelingen, waarvoor een projectsubsidie van de Provincie West-Vlaanderen werd ontvangen.