Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Vernieuwingen in het Bestuur23 | 10 | 2010

Twee leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap namen onlangs een bestuursfunctie op.
Sinds de aanstelling van André Vandewalle tot voorzitter eind 2009 was de functie van ondervoorzitter vacant. In de Algemene Vergadering van 28 juni 2010 werd Johan Vannieuwenhuyse als ondervoorzitter aangesteld. Hij is historicus, hoofd van het Provinciaal Archief West-Vlaanderen en Algemeen Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). Hij is lid van het Bestuur van ons Genootschap sinds 1998.
De tweede bestuursfunctie die een nieuwe titularis gekregen heeft is het redactiesecretariaat. Deze zware taak werd sinds drie jaar vervuld door prof. Paul Trio, die ze echter door een bijkomende opdracht aan de KULeuven Campus Kortrijk diende neer te leggen. Hij wordt opgevolgd als redactiesecretaris door Kurt Priem. Zijn aanstelling gebeurde in de Algemene Vergadering van 18 oktober 2010. De heer Priem is licentiaat in de theologie en in de geschiedenis en is docent en archivaris aan het Grootseminarie te Brugge. Hij is tevens archivaris van het Archief van het Bisdom Brugge. Hij is in 2000 tot het Bestuur van ons Genootschap toegetreden.
Voor een volledige lijst van het bestuur zie op de pagina Wie zijn we, voorlaatste alinea lees meer

Nieuw nummer van de Handelingen23 | 09 | 2010

Eind juni verscheen nummer 1 van de "Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge", jaargang 147 (2010).
Het hoofdartikel is van de hand van dr. Heidi Deneweth, "Een demografische knoop ontward ? Brugse bevolkingscijfers voor de vroegmoderne tijd", op p. 3 t/m 48. Lees meer hierover in bijgaande samenvatting.
Hierna volgen nog vijf arikels gaande van de late middeleeuwen tot de periode na de Tweede Wereldoorlog.
In de rubriek Boekbesprekingen staan twee bijdragen.
Daarna volgt nog de gebruikelijke Kroniek, met personalia en bijdragen over algemene en plaatselijke geschiedenis en oudheidkunde.
Het nummer telt 246 bladzijden en bevat voor het eerst talrijke illustraties in kleur.
Voor een volledige inhoudstafel zie de sitepage Publicaties / Handelingen

Lees meer