Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Nieuw nummer van de Handelingen van de pers15 | 07 | 2011

Het eerste nummer van de jaargang 148 (2011) is verschenen. Het is een dik (288 bladzijden) en gevarieerd nummer geworden: 7 artikels, 3 boekbesprekingen en een kroniek van 35 bladzijden.
Het nummer opent met een boeiend artikel van Johan Decavele, de specialist van het protestantisme in Vlaanderen in de 16de eeuw, over het waarheidsgehalte in de preken van Broeder Cornelis van Dordrecht. Het blijkt dat de beruchte broeder, die bekend staat om zijn scabreus taalgebruik, zijn preken toch niet volledig verzonnen heeft. Het is satire, onderbouwd met talrijke naar waarheid opgetekende feiten.
In het tweede artikel trekt Noël Geirnaert de aandacht op de vroegste geschiedenis van Brugge. De archeologie leverde talrijke sporen van bewoning van het latere grondgebied van Brugge in de Romeinse tijd. In de geschreven bronnen treedt Brugge in de geschiedenis in de negende eeuw als een versterkte stad tegen de Noormannen en een aanlegplaats voor handelsschepen. Maar tevoren bestond er al een heidense cultusplaats van Keltische oorsprong aan de Dijver, die bleef bestaan tot in de elfde eeuw toen ze werd gechristianiseerd door de kluizenaar Everelmus. Ze biedt een element van continuïteit in de bewoning sinds de eerste eeuwen na Chr.
De volgende twee artikels gaan ook over middeleeuwse geschiedenis. Andy Ramandt heeft het over de kastelen en walsites in het Brugse Vrije ca. 1350-1500. Pieter Donche bespreekt en publiceert een lijst van edelen van Vlaanderen uit 1495.
Vervolgens komt een uitgebreid artikel van Caroline Terryn over de familie de la Villette uit Brugge, die in de periode 1650-1800 evolueerde van koopman tot edelman.
De laatste twee artikels behandelen 20ste-eeuwse geschiedenis. Sebastiaan Vandenbogaerde beschrijft de administratiefrechtelijke organisatie van het 'Vagevuur', de Etappenkommandantur Kortrijk, een deel van het Duitse Etappengebied tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maxime Carpentier ontleedt de ondernemers, hun bedrijven en hun financiële prestaties in het Veurnse in de periode 1956-1964.
In de rubriek Boekbesprekingen worden volgende boeken besproken:
- Jan Dumolyn, Ambtenaren, netwerken en vorstelijke centralisatie in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen
-
Wim N.M. Hüsken, De Spelen van Cornelis Everaert
-
Johan Van Iseghem, Mijmeringen van Caesar Gezelle
De Kroniek bevat zoals steeds 'Personalia', bijdragen over Algemene Geschiedenis en Oudheidkunde en over Plaatselijke Geschiedenis en Oudheidkunde. Daaronder een uitgebreid In Memoriam over het onlangs overleden bestuurslid van het Genootschap Octaaf Mus; een kritische bespreking van de tentoonstelling 'Van Eyck tot Dürer'; en een overzicht van het recent archeologisch onderzoek in Brugge en het ommeland.

Handelingen jaargang 147 (2010) volledig17 | 12 | 2010

Het tweede en laatste nummer van het tijdschrift 'Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge' jaargang 147 (2010) is verschenen.
Niet minder dan zeven artikels over uiteenlopende onderwerpen uit diverse perioden van de geschiedenis zijn erin opgenomen. In het openingsartikel De oudste sporen van het Heilig Bloed in Brugge (1255-1310) beschrijft dr. Noël Geirnaert zijn recente ophefmakende bevindingen over de oudste vermeldingen van de vermaarde relikwie in de stedelijke teksten en de oorsprong van de Heilig-Bloedprocessie in Brugge. Hij hangt de stelling van wijlen Dom Nicolas Huyghebaert aan dat de relikwie niet door Diederik van de Elzas is meegebracht maar pas in het begin van de dertiende eeuw in Brugge is terechtgekomen en hij leidt uit de bronnen af dat de processie voor het eerst in 1304 uitging.
De andere artikels handelen over een 19de-eeuwse vertaling van de kroniek van Galbert van Brugge, de Zwarte Dood in Brugge, de Brugse ambachtsbesturen in de late middeleeuwen, een lijst van Jeruzalemvaarders uit de 15de en 16de eeuw, het archief van de zusters arme claren in Brugge, en het vijandbeeld van de Vlaamse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Drie boekbesprekingen sluiten het nummer af. Er is deze keer geen kroniek opgenomen.
Voor een volledige inhoudstafel zie de pagina Publicaties/Handelingen

Lees meer

Nieuw boek over Club Brugge15 | 11 | 2010

 
Op 4 december werd in de Gotische zaal van het Brugse Stadhuis een nieuw boek voorgesteld in de reeks Vlaamse Historische Studies (VHS) van het Genootschap.
Het is van de hand van Dries Vanysacker en heeft als titel Van FC Brugeois tot Club Brugge KV (1891-2010). De maatschappelijke inbedding van een Brugse, Vlaamse, Belgische en Europese voetbalploeg.
Het boek is uitgegeven in samenwerking met de Uitgeverij Van de Wiele en met de steun van Club Brugge KV. De verkoopprijs in de boekhandel is 24 euro, voor de leden van het Genootschap geldt de gebruikelijke korting van 20 procent: zij kunnen het boek aankopen voor 19 euro (bestellen via de rubriek Publicaties - VHS van de website).

Lees meer

Jaarvergadering 201025 | 10 | 2010

De jaarlijkse vergadering van alle leden van het Genootschap is dit jaar gepland op zaterdag 18 december.
Plaats: Stadsarchief Brugge
Aanvangsuur: 15,00 uur
Programma:
- 15,00 u.: Verwelkoming door de voorzitter en overzicht van de werking
- 15,15 u.: voorstelling van het nieuwe VHS-boek over Club Brugge en presentatie van de nieuwe website
- 15,30 uur: lezing door dr. Thijs Lambrecht over "De langzame revolutie in het polderdorp. Economische en sociale transformaties in het Brugse Vrije en het Veurnse, ca. 1650 - ca. 1815". Lees meer hierover in bijgaand document
-
16,15 u.: vraagstelling
- 16,30 u.: receptie
U WORDT ALLEN VRIENDELIJK UITGENODIGD.
Niet-leden zijn welkom als kennismaking.

Lees meer

De toekomst van de Nederlandstalige historische tijdschriften24 | 10 | 2010

Op 21 oktober 2010 organiseerde het tijdschrift Wetenschappelijke Tijdingen in Gent een interessant symposium met als thema "De toekomst van de historische tijdschriften in Vlaanderen en Nederland". Ook het Genootschap voor Geschiedenis was er vertegenwoordigd. Voorzitter André Vandewalle schetste als interpellant de taalsituatie van de Handelingen van het Genootschap in het verleden en op heden en wees op de moeilijkheden die ons tijdschrift momenteel ondervindt. Lees meer in bijgaand document.
Inmiddels verschenen in Wetenschappelijke Tijdingen 2011/2 volgende bijdragen over dit symposium:
- Els Witte, Nederlandstalige historische tijdschriften in tijden van globalisering, elektronisering en digitalisering. Een inleiding (p. 119-128)
- Bruno Huyghebaert, Tussen geschiedenis en history. Slotbeschouwingen door de moderator (p. 129-139)

Lees meer