Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Vergaderdata 202108 | 01 | 2021

De bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap worden bierbij attent gemaakt op volgende vergaderdata in 2021:

Opgelet! Met het oog op de beperkingen vanwege het coronavirus worden deze vergaderdata weergegeven onder voorbehoud. We weten nog niet wanneer de overheid zal toelaten te vergaderen. Eventueel kunnen de fysieke vergaderingen vervangen worden door digitale vergaderingen en/of door digitale consultaties.

 

Algemene Vergadering (telkens om 14,30 u):

maandag 22 maart

maandag 6 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16,00 uur):

maandag 22 februari

maandag 17 mei

maandag 18 oktober

 

Jaarvergadering

zaterdag 4 december

Nieuw boek: Goede muren maken goede buren13 | 11 | 2020

Het sinds enige tijd aangekondigde boek Goede muren maken goede buren van Heidi Deneweth ligt vanaf 16 november 2020 in de boekhandel, en is uiteraard ook verkrijgbaar via deze site. Het telt 224 bladzijden en is rijk geïllustreerd. Het is een uitgave van het Genootschap voor Geschiedenis, Uitgeverij van de Wiele en Levend Archief vzw.
Meer informatie over de inhoud en bestelformulier vindt u hier.

Jaarvergadering afgelast12 | 11 | 2020

De jaarvergadering, die traditioneel begin december plaats vindt, wordt dit jaar vanwege covid-19 afgelast. De volgende jaarvergadering staat gepland voor december 2021.

Handelingen 157/1 (2020)15 | 07 | 2020

Het nummer 1 van de Handelingen bevat drie artikels, drie kleine bijdragen, de rubriek boekbesprekingen, een kroniek en de lijst met de masterproeven 2018-2019, alles samen goed voor 184 bladzijden historisch leesvoer. 

Het hoofdartikel is van de hand van Stef Espeel en behandelt de Brugse politieke orde tussen 1359 en 1375. De auteur stelt vast dat er toen een stabiele vertegenwoordiging was van de sociale groepen in de stadsmagistraat. In het tweede artikel beschrijft Lisa Demets de Flandria Generosa C, een uiterst belangrijke kroniek van Vlaanderen uit de Brugse Eekhoutbadij aan het begin van de vijftiende eeuw. De auteur brengt uitsluitsel over de exacte schrijfcontext. In het derde artikel bespreekt Erik Muls de stichters van de Brugse Kunstacademie in de 18de eeuw, Het waren allen kunstschilders die er bijberoepen op na hielden.

In zijn bijdrage 'Wijnendale 1940' beschrijft Bruno Comer de militaire context van dit bekende politieke gebeuren aan het begin van de oorlog. Daarop volgt een bijdrage van Céline Decotignies over het archief van prof. Egied Strubbe, dat bewaard en ontsloten is in het Grootseminarie te Brugge. Tenslotte laten Didier Martens en Isabelle Lecocq  weten welk nieuw licht een gebrandschilderd ruitje in Anderlecht werpt op de geschiedenis van de Brugse Sint-Donaaskathedraal. 

In de rubriek Boekbesprekingen worden vijf recente publicaties met betrekking tot ons werkgebied onder het licht gehouden. Daarna volgt een Kroniek met drie in memoriams en zes andere uiteenlopende bijdragen. Het nummer sluit af met de lijst van de masterproeven geschiedenis 2018-2019 met betrekking tot het werkgebied van het Genootschap.

Vergaderdata 202017 | 01 | 2020

De bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap worden hierbij attent gemaakt op volgende vergaderdata in 2020:

 

Algemene Vergadering (telkens om 14:30 u)

maandag 16 maart

maandag 7 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16:00 u)

maandag 17 februari

maandag 25 mei

maandag 19 oktober

 

Jaarvergadering (om 15:00 u)

Zaterdag 5 december. Afgelast vanwege Covid-19.