Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

In Memoriam André Vandewalle14 | 08 | 2021

Op zaterdag 14 augustus 2021 is André Vandewalle, voorzitter van het Genootschap voor Geschiedenis, in de leeftijd van 75 jaar te Brugge overleden.

 

André Vandewalle werd op 30 april 1946 geboren in Rumbeke en studeerde geschiedenis aan de KU Leuven. Na enige jaren in het onderwijs werd hij in 1974 tot archivaris van de stad Brugge benoemd. Hij zal de functie van stadsarchivaris (vanaf 1983: hoofdarchivaris) gedurende bijna vierendertig jaar bekleden, tot aan zijn pensionering in mei 2008. In al die jaren heeft hij de werking van het archief op velerlei wijzen uitgebreid en gemoderniseerd, waarbij hij de kerntaak van de archivaris nooit uit het oog verloor: het ontsluiten van het archief. Onder zijn leiding verhuisde de instelling naar de nieuwe (huidige) locatie in de gebouwen van het Brugse Vrije, werden de vriendenkring ‘Levend Archief’ en het bijbehorende tijdschrift met dezelfde naam opgericht, werden tentoonstellingen gehouden die de rijke inhoud van het archief aan een ruim publiek kenbaar maakten, werd een vrijwilligerswerking opgestart, werd een fototeek opgericht. En — zeker niet het minst belangrijk — werd het archief digitaal ontsloten, onder meer via de veel geraadpleegde websites ‘Beeldbank Brugge’ en ‘Archiefbank Brugge’. Kortom: André Vandewalle heeft het Brugse stadsarchief uiterst succesvol de eenentwintigste eeuw binnengeloodst.

 

Daarnaast was André Vandewalle zeer bedrijvig als publicist: hij werkte mee aan talrijke boeken en tijdschriften. Tevens was hij een veel gevraagd spreker bij Brugse culturele en historische verenigingen. Hij was lid van diverse wetenschappelijke comités, zowel op lokaal als nationaal en internationaal niveau. Onder meer op het vlak van de heraldiek had hij zich tot een alom gewaardeerd expert opgewerkt.

 

Een bijzondere plaats in het hart van André Vandewalle is altijd voorbehouden geweest voor het Genootschap voor Geschiedenis. Al kort na zijn aantreden als nieuwe archivaris werd hij lid van het bestuur van de vereniging. Hij engageerde er zich algauw ook als actief lid. Zo nam hij het penningmeesterschap op zich, een taak die hij tot 1985 vervulde. Vervolgens werd hij van 1986 tot 1996 redactiesecretaris. Tenslotte werd hij op 14 december 2009 tot elfde voorzitter van het Genootschap verkozen, in opvolging van Luc Devliegher. Hiermee trad hij in de voetsporen van eminente voorgangers als Charles Carton, Joseph Andries, Kamiel Callewaert en Antoon Viaene. Hij bleef voorzitter tot aan zijn overlijden, maar omdat hij zijn gezondheid al enige tijd voelde wankelen was hij sinds het voorjaar van 2021 ontslagnemend.

 

Onder zijn voorzitterschap werd in 2014 het 175-jarige bestaan van het Genootschap gevierd. Bij die gelegenheid verscheen het boek ‘Uit de korf van de Emulatie’, waarvan hij het concept bedacht had en mede de redactie deed. Rond dezelfde tijd werd ook de website opgestart en werden talrijke jaargangen van de Handelingen digitaal ter beschikking gesteld van de lezers wereldwijd. Hij richtte een redactieraad op, die de redactionele werking moest stroomlijnen. Hij coördineerde de ‘Kroniek’ in de Handelingen, en bleef de totstandkoming van elk nummer van het tijdschrift van nabij volgen. Met het verdwijnen van André Vandewalle verliest het Genootschap voor Geschiedenis een gedreven en geëngageerd voorzitter.

Vergaderdata 202108 | 01 | 2021

De bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap worden bierbij attent gemaakt op volgende vergaderdata in 2021:

Opgelet! Met het oog op de beperkingen vanwege het coronavirus worden deze vergaderdata weergegeven onder voorbehoud. We weten nog niet wanneer de overheid zal toelaten te vergaderen. Eventueel kunnen de fysieke vergaderingen vervangen worden door digitale vergaderingen en/of door digitale consultaties.

 

Algemene Vergadering (telkens om 14,30 u):

maandag 22 maart

maandag 6 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16,00 uur):

maandag 22 februari

maandag 17 mei

maandag 18 oktober

 

Jaarvergadering

zaterdag 4 december

Nieuw boek: Goede muren maken goede buren13 | 11 | 2020

Het sinds enige tijd aangekondigde boek Goede muren maken goede buren van Heidi Deneweth ligt vanaf 16 november 2020 in de boekhandel, en is uiteraard ook verkrijgbaar via deze site. Het telt 224 bladzijden en is rijk geïllustreerd. Het is een uitgave van het Genootschap voor Geschiedenis, Uitgeverij van de Wiele en Levend Archief vzw.
Meer informatie over de inhoud en bestelformulier vindt u hier.

Jaarvergadering afgelast12 | 11 | 2020

De jaarvergadering, die traditioneel begin december plaats vindt, wordt dit jaar vanwege covid-19 afgelast. De volgende jaarvergadering staat gepland voor december 2021.

Handelingen 157/1 (2020)15 | 07 | 2020

Het nummer 1 van de Handelingen bevat drie artikels, drie kleine bijdragen, de rubriek boekbesprekingen, een kroniek en de lijst met de masterproeven 2018-2019, alles samen goed voor 184 bladzijden historisch leesvoer. 

Het hoofdartikel is van de hand van Stef Espeel en behandelt de Brugse politieke orde tussen 1359 en 1375. De auteur stelt vast dat er toen een stabiele vertegenwoordiging was van de sociale groepen in de stadsmagistraat. In het tweede artikel beschrijft Lisa Demets de Flandria Generosa C, een uiterst belangrijke kroniek van Vlaanderen uit de Brugse Eekhoutbadij aan het begin van de vijftiende eeuw. De auteur brengt uitsluitsel over de exacte schrijfcontext. In het derde artikel bespreekt Erik Muls de stichters van de Brugse Kunstacademie in de 18de eeuw, Het waren allen kunstschilders die er bijberoepen op na hielden.

In zijn bijdrage 'Wijnendale 1940' beschrijft Bruno Comer de militaire context van dit bekende politieke gebeuren aan het begin van de oorlog. Daarop volgt een bijdrage van Céline Decotignies over het archief van prof. Egied Strubbe, dat bewaard en ontsloten is in het Grootseminarie te Brugge. Tenslotte laten Didier Martens en Isabelle Lecocq  weten welk nieuw licht een gebrandschilderd ruitje in Anderlecht werpt op de geschiedenis van de Brugse Sint-Donaaskathedraal. 

In de rubriek Boekbesprekingen worden vijf recente publicaties met betrekking tot ons werkgebied onder het licht gehouden. Daarna volgt een Kroniek met drie in memoriams en zes andere uiteenlopende bijdragen. Het nummer sluit af met de lijst van de masterproeven geschiedenis 2018-2019 met betrekking tot het werkgebied van het Genootschap.