Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Nieuw boek: Goede muren maken goede buren13 | 11 | 2020

Het sinds enige tijd aangekondigde boek Goede muren maken goede buren van Heidi Deneweth ligt vanaf 16 november 2020 in de boekhandel, en is uiteraard ook verkrijgbaar via deze site. Het telt 224 bladzijden en is rijk geïllustreerd. Het is een uitgave van het Genootschap voor Geschiedenis, Uitgeverij van de Wiele en Levend Archief vzw.
Meer informatie over de inhoud en bestelformulier vindt u hier.

Jaarvergadering afgelast12 | 11 | 2020

De jaarvergadering, die traditioneel begin december plaats vindt, wordt dit jaar vanwege covid-19 afgelast. De volgende jaarvergadering staat gepland voor december 2021.

Handelingen 157/1 (2020)15 | 07 | 2020

Het nummer 1 van de Handelingen bevat drie artikels, drie kleine bijdragen, de rubriek boekbesprekingen, een kroniek en de lijst met de masterproeven 2018-2019, alles samen goed voor 184 bladzijden historisch leesvoer. 

Het hoofdartikel is van de hand van Stef Espeel en behandelt de Brugse politieke orde tussen 1359 en 1375. De auteur stelt vast dat er toen een stabiele vertegenwoordiging was van de sociale groepen in de stadsmagistraat. In het tweede artikel beschrijft Lisa Demets de Flandria Generosa C, een uiterst belangrijke kroniek van Vlaanderen uit de Brugse Eekhoutbadij aan het begin van de vijftiende eeuw. De auteur brengt uitsluitsel over de exacte schrijfcontext. In het derde artikel bespreekt Erik Muls de stichters van de Brugse Kunstacademie in de 18de eeuw, Het waren allen kunstschilders die er bijberoepen op na hielden.

In zijn bijdrage 'Wijnendale 1940' beschrijft Bruno Comer de militaire context van dit bekende politieke gebeuren aan het begin van de oorlog. Daarop volgt een bijdrage van Céline Decotignies over het archief van prof. Egied Strubbe, dat bewaard en ontsloten is in het Grootseminarie te Brugge. Tenslotte laten Didier Martens en Isabelle Lecocq  weten welk nieuw licht een gebrandschilderd ruitje in Anderlecht werpt op de geschiedenis van de Brugse Sint-Donaaskathedraal. 

In de rubriek Boekbesprekingen worden vijf recente publicaties met betrekking tot ons werkgebied onder het licht gehouden. Daarna volgt een Kroniek met drie in memoriams en zes andere uiteenlopende bijdragen. Het nummer sluit af met de lijst van de masterproeven geschiedenis 2018-2019 met betrekking tot het werkgebied van het Genootschap.

Vergaderdata 202017 | 01 | 2020

De bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap worden hierbij attent gemaakt op volgende vergaderdata in 2020:

 

Algemene Vergadering (telkens om 14:30 u)

maandag 16 maart

maandag 7 september

 

Raad van Bestuur (telkens om 16:00 u)

maandag 17 februari

maandag 25 mei

maandag 19 oktober

 

Jaarvergadering (om 15:00 u)

Zaterdag 5 december. Afgelast vanwege Covid-19.

Verslag van de Jaarvergadering 201911 | 12 | 2019

Op zaterdag 7 januari 2019 vond in het Stadsarchief van Brugge de jaarlijkse vergadering plaats waarop alle leden van het Genootschap worden uitgenodigd. De opkomst was vergelijkbaar met de andere jaren: een vijftigtal personen konden worden verwelkomd door voorzitter André Vandewalle. De voorzitter gaf ook een kort werkingsverslag en blikte even in de nabije toekomst.

Het tweede nummer van de Handelingen jaargang 156 (2019), vers van de drukpers, werd voorgesteld door redactiesecretaris Kurt Priem (zie afzonderlijk bericht). Tevens kon een nieuw boek in de reeks HMV, over de oorsprong van de beiaard (zie afzonderlijk bericht) worden gepresenteerd.

De hoofdbrok van het namiddagprogramma was de lezing door prof. dr. Heidi Deneweth (VUB) onder de titel Goede muren maken goede buren - verbouwingen en buurtleven in Brugge (1500-1800). Nadat Brugge in de zestiende eeuw terugviel tot een regionaal economisch centrum had dit zijn weerslag op de levensomstandigheden van de gewone Bruggelingen en op de vastgoedmarkt. Dit had op zijn beurt ingrijpende effecten op de bebouwde omgeving en het buurtleven. Mevrouw Deneweth bracht hiervan enkele boeiende aspecten naar voren aan de hand van concrete gevallen m.b.t. erfdienstbaarheden, gemeenschappelijke muren, toiletten en watervoorzieningen, enz. Brugge is in de periode 1500-1800 ingrijpender veranderd dan op het eerste gezicht lijkt, zo blijkt uit haar onderzoek. Enkele vragen uit het zeer geïnteresseerde publiek rondden deze lezing af.

De jaarvergadering werd op traditionele wijze afgesloten met een drink in de inkomhal van het Stadsarchief, waar men ook de Handelingen kon meenemen en de recentste publicaties, onder meer het beiaardboek, kon inkijken en aanschaffen.