Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Handelingen jaargang 147 (2010) volledig17 | 12 | 2010

Het tweede en laatste nummer van het tijdschrift 'Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge' jaargang 147 (2010) is verschenen.
Niet minder dan zeven artikels over uiteenlopende onderwerpen uit diverse perioden van de geschiedenis zijn erin opgenomen. In het openingsartikel De oudste sporen van het Heilig Bloed in Brugge (1255-1310) beschrijft dr. Noël Geirnaert zijn recente ophefmakende bevindingen over de oudste vermeldingen van de vermaarde relikwie in de stedelijke teksten en de oorsprong van de Heilig-Bloedprocessie in Brugge. Hij hangt de stelling van wijlen Dom Nicolas Huyghebaert aan dat de relikwie niet door Diederik van de Elzas is meegebracht maar pas in het begin van de dertiende eeuw in Brugge is terechtgekomen en hij leidt uit de bronnen af dat de processie voor het eerst in 1304 uitging.
De andere artikels handelen over een 19de-eeuwse vertaling van de kroniek van Galbert van Brugge, de Zwarte Dood in Brugge, de Brugse ambachtsbesturen in de late middeleeuwen, een lijst van Jeruzalemvaarders uit de 15de en 16de eeuw, het archief van de zusters arme claren in Brugge, en het vijandbeeld van de Vlaamse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Drie boekbesprekingen sluiten het nummer af. Er is deze keer geen kroniek opgenomen.
Voor een volledige inhoudstafel zie de pagina Publicaties/Handelingen

Lees meer

Nieuw boek over Club Brugge15 | 11 | 2010

 
Op 4 december werd in de Gotische zaal van het Brugse Stadhuis een nieuw boek voorgesteld in de reeks Vlaamse Historische Studies (VHS) van het Genootschap.
Het is van de hand van Dries Vanysacker en heeft als titel Van FC Brugeois tot Club Brugge KV (1891-2010). De maatschappelijke inbedding van een Brugse, Vlaamse, Belgische en Europese voetbalploeg.
Het boek is uitgegeven in samenwerking met de Uitgeverij Van de Wiele en met de steun van Club Brugge KV. De verkoopprijs in de boekhandel is 24 euro, voor de leden van het Genootschap geldt de gebruikelijke korting van 20 procent: zij kunnen het boek aankopen voor 19 euro (bestellen via de rubriek Publicaties - VHS van de website).

Lees meer

Jaarvergadering 201025 | 10 | 2010

De jaarlijkse vergadering van alle leden van het Genootschap is dit jaar gepland op zaterdag 18 december.
Plaats: Stadsarchief Brugge
Aanvangsuur: 15,00 uur
Programma:
- 15,00 u.: Verwelkoming door de voorzitter en overzicht van de werking
- 15,15 u.: voorstelling van het nieuwe VHS-boek over Club Brugge en presentatie van de nieuwe website
- 15,30 uur: lezing door dr. Thijs Lambrecht over "De langzame revolutie in het polderdorp. Economische en sociale transformaties in het Brugse Vrije en het Veurnse, ca. 1650 - ca. 1815". Lees meer hierover in bijgaand document
-
16,15 u.: vraagstelling
- 16,30 u.: receptie
U WORDT ALLEN VRIENDELIJK UITGENODIGD.
Niet-leden zijn welkom als kennismaking.

Lees meer

De toekomst van de Nederlandstalige historische tijdschriften24 | 10 | 2010

Op 21 oktober 2010 organiseerde het tijdschrift Wetenschappelijke Tijdingen in Gent een interessant symposium met als thema "De toekomst van de historische tijdschriften in Vlaanderen en Nederland". Ook het Genootschap voor Geschiedenis was er vertegenwoordigd. Voorzitter André Vandewalle schetste als interpellant de taalsituatie van de Handelingen van het Genootschap in het verleden en op heden en wees op de moeilijkheden die ons tijdschrift momenteel ondervindt. Lees meer in bijgaand document.
Inmiddels verschenen in Wetenschappelijke Tijdingen 2011/2 volgende bijdragen over dit symposium:
- Els Witte, Nederlandstalige historische tijdschriften in tijden van globalisering, elektronisering en digitalisering. Een inleiding (p. 119-128)
- Bruno Huyghebaert, Tussen geschiedenis en history. Slotbeschouwingen door de moderator (p. 129-139)

Lees meer

Vernieuwingen in het Bestuur23 | 10 | 2010

Twee leden van de Algemene Vergadering van het Genootschap namen onlangs een bestuursfunctie op.
Sinds de aanstelling van André Vandewalle tot voorzitter eind 2009 was de functie van ondervoorzitter vacant. In de Algemene Vergadering van 28 juni 2010 werd Johan Vannieuwenhuyse als ondervoorzitter aangesteld. Hij is historicus, hoofd van het Provinciaal Archief West-Vlaanderen en Algemeen Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). Hij is lid van het Bestuur van ons Genootschap sinds 1998.
De tweede bestuursfunctie die een nieuwe titularis gekregen heeft is het redactiesecretariaat. Deze zware taak werd sinds drie jaar vervuld door prof. Paul Trio, die ze echter door een bijkomende opdracht aan de KULeuven Campus Kortrijk diende neer te leggen. Hij wordt opgevolgd als redactiesecretaris door Kurt Priem. Zijn aanstelling gebeurde in de Algemene Vergadering van 18 oktober 2010. De heer Priem is licentiaat in de theologie en in de geschiedenis en is docent en archivaris aan het Grootseminarie te Brugge. Hij is tevens archivaris van het Archief van het Bisdom Brugge. Hij is in 2000 tot het Bestuur van ons Genootschap toegetreden.
Voor een volledige lijst van het bestuur zie op de pagina Wie zijn we, voorlaatste alinea lees meer